TOXIKOMANIE


     Toxikomanií nebo také závislostí se označuje stav chorobného lpění člověka na opakovaném podávání euforizujících látek působících na centrální nervový systém. euforií se rozumí navozrní dobré nálady, pocitu pohody nebo pocitu zvýšených fyzických i psychických schopností. Narkomanie je starší označení pro toxikomanii. Termín označoval závislost na látkách s narkotickým účinkem (narkóza = ztráta vnímavosti až se ztrátou vědomí).

     Termín droga je v současnosti používán pro přírodní i syntetické látky, které: - ovlivňují psychické a fyzickÉ funkce organismu, např. ovlivňují vnímání okolní reality, mění vnitřní naladění člověka apod.; - mohou vyvolat drogovou závislost (nebo i smrt jedince).

     U závislosti rozlišujeme tři základní charakteristické jevy: závislost psychickou, závislost fyzickou a návyk.

     Osoba s psychickou závislostí má nutkavou a nezvladatelnou potřebu dalšího přijetí nového množství drogy. Motivací pro přijetí jsou počáteční příjemné pocity. Bez drogy se u závislých osob dostavují deprese (chorobný smutek), rozladěnost, paranoia (blud pronásledování a nesnášenlivosti) a projevuje se až patologická tendence k získání a přijetí nové drogy. Závislá osoba žije pro drogu a ztrácí zájem o cokoli jiného. Závislý člověk je ochoten obětovat vše pro získání drogy.

     Fyzická (tělesná) závislost seč projevuje různě intenzivními abstinenčními příznaky při vysazení drogy (např. nespavost, neklid, třes, ale i děs, slabost, zvracení, záchvaty křečí), které vnímá toxikoman silně negativně, protikladně a mnohem intenzivněji ve srovnání s pocity při přijetí drogy. Závislý člověk se tedy již nedokáže bez určité drogy obejít, přestože ví, že vážně narušuje struktury a funkce jeho těla, má celkově zhoubný vliv na organismus a poškozuje ho po psychické i fyzické stránce.

     Návykem (tolerancí) rozumíme pomalé snižování účinku stejně vysokých dávek drogy, kterou je tak nutno aplikovat ve stále větších dávkách a v kratších intervalech, vzniká potřeba zvyšování dávek.

     V současné době a v každé společnosti je důležité i společenské pojetí pojmu droga, kdy jsou tímto termínem označovány látky splňující výše uvedené charakteristiky. Současně však o těchto látkách platí, že jsou společností zapovězeny (zejména je zakázána jejich výroba a distribuce). Téměř všeobecně jsou uznávány negativní důsledky zneužívání těchto látek - pro jedince i pro společnost. V tomto úhlu pohledu lze z drog )mezi které patří také alkohol a kofein) vyčlenit nebezpečně zneužívané drogy, které máme na mysli v této kapitole (viz tabulka níže).

     Proč lidé experimentují s drogami? Proč je zneužívají? Z průzkumu veřejného mínění vyplývají následující hlavní důvody:
 • lidé mají potřebu vyzkoušet si, co s člověkem droga udělá
 • snaží se o navození lepší nálady po psychické stránce, např. ve smyslu euforizace, intenzivního stavu veselí a smíchu
 • nudí se
 • snaží se překonat únavu, bolest či jiné fyzické překážky (utrpení)
 • snaží se na sebe upozornit
 • snaží se vyřešit své problémy (např. si zvýšit příliž nízké sebevědomí) nebo se problémů na určitou krátkou dobu zbavit (osdtranit úzkost)

       Dalšími důvdy pro zneužívání drog může být protest proti vnějšímu světu nebo dosti častý a velmi mylný názor - v partě berou všichni. Ano, drogy v lidské společnosti byly, jsou a budou - ať už se nám to líbí nebo ne, ale je pouze na každém člověku, aby se s tímto faktorem vvyrovnal, jak nejlépe bude umět. Především je třeba znát realitu a její rizika a současně je třeba umět drogu v každé situaci a zavšech okolností odmítnout. Dnes víme jistě, že nejméně problémů s drogami mají ti lidé, kteří drogu s rozvahou odmítnou již při první nabídce a nezkusí ji vůbec. První požití každé drogy připomíná situaci, kdy si na vlastní tělo dobrovolně a sami připevňujeme velmi nespolehlivou časovanou bombu a spoléháme na to, že právě nám se nic nestane. Přestože není běžné, aby si člověk vytvořil závislost na určitou drogu po několika málo nebo i jen jediné první konzumaci, tyto případy existují. Každý člověk, který se rozhodne poprvé vyzkoušet určitou konkrétní drogu by měl mít na paměti spíše výstrahu stanu se závislým - právě tato droga mně může zničit celý život a nikoliv smířlivé většině ostatních se přece zatím nic podobného nestalo. Konzumace každé čisté dávky drogy má svá obrovská rizika, která se ještě mnohokrát zvyšují, není-li dávka drogy čistá (tj. obsahuje-li v pouličním prodeji např. cizí příměsi) nebo dochází-li ke kombinování dávek různých drog či drog a alkoholu.

       Drogy se podílejí na šíření některých nebezpečných infekčních (AIDS, žloutenka) a jiných chorob (rakovina). Mužům, kteří berou drogy, hrozí impotence a ženám poškození plodu v těhotenství. Ti, kteří berou drogy, většinou alespoň zezačátku, nepáchají kriminální (trestné) činy, ale je jisté, že každou zakoupenou dávku drogy štědře sponzorují osoby, které společnost zavrhuje, neboť peníze získané prodejem drog jsou často zneužívány k trestné činnosti (včetně mezinárodního terorismu).

       Drogy bez rizik prostě neexistují a není jistě lepší cesta, jak se všem uvedeným a podobným rizikům vyhnout, než nebrat drogy.

       Jakýkoli způsob konzumace a použití (např. injekčně, ústy, šňupáním, kouřením, inhalacemi, vstřebáváním kůží, nakapáním na nosní sliznici nebo do spojivkového vaku, podáním konečníkem, pochvou, močovou trubicí...) se v naprosté většině případů nakonec vymkne volní kontrole jedince, poté již postupně nastává nevratná destrukce osobnosti až smrt.  NEJČASTĚJI ZNEUŽÍVANÉ DROGY A JEJICH ÚČINKY


  Skupina látekNázevZávislost psychickáZávislost fyzickáPotřeba zvyšování dávekMožné účinkyProjevy předávkování
  KONOPÍ
  MARIHUANA
  HAŠIŠ
  HAŠ OIL
  střední
  žádná
  spíše ne
  Euforie, uvolnění zábran, zmatené chování, snížená schopnost soustředění, rozšířené zornice.
  Únava, možná je psychóza, paranoia, krátkodobé selhání paměti, nevolnost.
  STIMULAČNÍ
  PERVITIN
  KOKAIN
  CRACK
  EXTÁZE
  FENMETRAZIN
  vysoká
  vysoká
  vysoká
  je možná
  vysoká
  je možná
  ano
  ano
  ano
  spíše ne
  ano
  Celková stimulace, povzbuzení, excitace, euforie, pocit zvýšené fyzické a psychické výkonnosti a vnímání, empatie - zvýšená schopnost se vcítit do problémů a pocitů ostatních, nespavost, rozšířené zornice.
  Pokles tělesné teploty, halucinace - paranoidní psychóza, křeče.
  MOŽNÉ ÚMRTÍ
  OPIÁTY
  OPIUM
  MORFIN
  KODEIN
  HEROIN
  BRAUN
  vysoká
  vysoká
  střední
  vysoká
  vysoká
  vysoká
  vysoká
  střední
  vysoká
  vysoká
  ano
  Euforie, tělesný útlum - zklidnění, zúžené zornice, znecitlivění, pocit lhostejnosti vůči problémům, nevolnost.
  Pomalé dýchání, lepkavá kůže, křeče, kóma, zástava dechu, zástava srdeční činnosti.
  MOŽNÉ ÚMRTÍ
  HALUCINOGENY
  LSD
  PSYLOCIBIN
  MESKALIN
  střední
  žádná
  ne
  Změněné vnímání času a prostoru, halucinace, nevypočitatelné účinky, přeludy.
  Psychózy, sebevraždy.
  MOŽNÉ ÚMRTÍ
  TĚKAVÉ
  TOLUEN
  ACETON
  NITROŘEDIDLO
  střední až vysoká
  je možná
  ano
  Polospánek, poruchy vnímání, psychický útlum, otupělost.
  Poškození (odumírání) mozku, orgánů dýchací soustavy a jater.
  MOŽNÉ ÚMRTÍ
  TLUMÍCÍ
  (tlumivé léky)
  DIAZEPAM
  ROHYPNOL
  MEPROBAMAT
  REDEPUR
  střední až vysoká
  střední
  ano
  Opilecké chování, poruchy řeči, zpomalené myšlení, otupělost, apatie, náladovost, dezorientace, celkový útlum.
  Rozšířené zornice, lepkavá kůže, slabý rychlý puls, kóma.
  MOŽNÉ ÚMRTÍ