KODEIN


C18H21NO3 - "Káčko"

     Kodein (metylmorfin) je přírodní derivát opia. Poprvé byl izolován v roce 1832 Pierrem Jeanem Robiquetem (1780-1840) jako nečistota vyskytující se ve várce morfinu. V surovém opiu se tento alkaloid nachází v koncentracích od 0,7 do 2,5 %. Přestože se samostatně vyskytuje v přírodním stavu, většinou se získává z morfinu. Ve srovnání s morfinem má kodein o něco slabší účinek analgetický (tlumící bolest), sedativní (tlumící dráždivost) a méně omezuje respirační (dýchací) funkce.