HEROIN


     Nejznámější zástupce tvrdých drog. Vyrábí se z morfinu jeho acetylováním. Z kilogramu morfinu lze získat asi 100g heroinu. Ke konzumentům se dostává v nizkých koncentracích, neboť každý prodejce směs něčím řízne, aby zbylo i na něj. Koncentrace se pohybuje v rozsahu 40-80%. Je li na trhu heroinu dostatek, bývá silnější i levnější. Je-li krize, je tomu naopak. Z toho plyne, že je těžké určit správné dávkování, neboť koncentrace účiné látky se mění. To může způsobit předávkování.     Účinkuje podobně jako morfin, ale rychleji, intenzívněji a po kratší dobu. Oproti morfinu stačí až desetkrát menší dávka. Nástup příjemného pocitu je velmi rychlý. Tzv. kick. Mrtvola se často najde ještě s jehlou v žíle. Působí 1-7 hodin příjemný pocit zvaný high.

     Běžná dávka bývá 10mg čistého heroinu. Pro nezvyklého je ovšem 6mg smrtelné. Účinek se projevuje od 2,5mg. 10mg zajišťuje lítání.

     Heroin lze šňupat, vdechují se jeho páry vznikající při zahřívání. Vpichuje se do svalu, nebo do žíly. Prášek se rozpustí na lžičce v kyselině citrónové, rozehřeje se nad plamenem, přefiltruje přes vatu a vpichuje. Vysoké dávky narušují funkci center dechu, postižený přestane dýchat a umírá. Tento účinek je ještě umocněn alkoholem. Smrtelná dávka je 50-70mg.

     Deset injekcí vytváří kompletní návyk. Můžete si přečíst přímo od člověka, který v tom jel, jaké to je když příjde... ABSŤÁK!!!

Chemie
     Acetylováním se z morfinové báze získává heroin (diacetylmorfin). Z 1kg morfinu se získá asi 100g heroinu. V řetězu prodejců každý řízne směs nějakým dalším svinstvem, aby zbylo taky na něho, a proto výsledná koncentrace dost kolísá (obvyklý obsah účinné látky býval v 70. letech asi 5%, dnes okolo 40%, u nás však až 80%). Z jednoho gramu heroinu se udělá asi 10 až 20 balíčků. Když je na černém trhu heroinu více, je směs bohatší a cena stejná. (Cena: dnes u nás i 800 kč za gram, běžně 200 Kč za dávku). V opačném případě je prášek slabý a cena vyšší. Toto kolísání často zapřičiňuje použití smrtelné dávky, většinou nechtěně - tzv. zlatá střela. Heroin vypadá jako hnědý, někdy bílý prášek se slabou octovou vůní, dnes dostanete i černý, ktrerý octem přímo zapáchá. Jedna normální střela bývá 10 mg čistého heroinu, u nezvyklého je však 60 mg smrtelná dávka. Když je čistý, stačí 2.5 mg, po 10 mg se lítá. Heroin se šňupá, vdechují se páry při zahřívání, nebo se aplikuje i. m. nebo i. v.: prášek se s přidáním citrónové šťávy rozehřeje ve vodě na lžičce nad plamenem, přefiltruje vatou a injikuje. Injikuje se nejen do žil, ale i do svalů. Pokud se vpichy chtějí utajit, píchá se třeba pod jazyk. Mezi závislými v Americe, kde je rozšířen AIDS jsou jehly už dlouho pasé, pouze se šňupe. Je-li nedostatek heroinu, užívají se z nouze velké dávky kodeinu s alkoholem. Asi 20 - 30 % kodeinu se tak mění v morfin. Kodein je obsažen např. v Alnagonu, který se míchá s vodou, vstřikuje do žíly a dochází k jeho přestavbě na opiát.