EXTÁZE


    


     Ecstasy je syntetická droga patentovaná v roce 1913 německou firmou MERCK. Zpočátku se volně prodávala jako odtučňovací pilulka.

     Hlavní boom přožívala E v období 1977 až 1985. V této době se MDMA využíval i v psychiatrii.

     V roce 1985 vypukla kampaň proti zakázání této drogy. Skupina lidí podala žalobu proti DEA. Díky vzniklé polemice v médiích se s drogou seznámila celá Amerika a její užívání se lavinovitě rozšířilo. V této době probíhala i druhá aféra. Zásilka China White (droga prodávaná jako náhražka heroinu) obsahovala jedovatou složku MPTP (1-methyl-4-phenyl- 1,2,3,6-tetrahydropyridine), vyvolávající vážná mozková onemocnění. Média zdůrazňovala podobnost MPTP s MDMA, (což není pravda)..

     Výsledkem bylo schválení zákona, který umožňoval DEA v mimořádných případech zakázat jakoukoliv drogu, kterou by považovala z veřejnosti nebezpečnou.

     Toto právo bylo využito poprvé 1.července 1985, kdy byl MDMA zakázán. Dokonce byl zařazen do nejpřísnější kategorie, do které patří látky, které jsou škodlivé a návykové drogy bez lékařského využití.

     Zákaz vydržel rok, neboť DEA prohibici uspěchala a nedodržela zákon. Rozhodnutí bylo tedy zrušeno. Soud doporučil přeřadit MDMA do třetí třídy, což by umožňovalo jeho výrobu, užívání na předpis a výzkum. DEA dopručení ignorovala a MDMA umístila opět do první třídy. Skupina lidí podporujících MDMA se proti tomuto rozhodnutí odvolala, alejejich žádost byla 23.3.1988 u federálního odvolacího soudu zamítnuta.

     Do Evropy byla ecstasy dovezena v polovině osmdesátých let,dvěma skupinami uživatelů.

     V Oregonu byl zrušen ašram stoupenců indického gurua Bhagwana Rajnéše a osazenstvo se přesunulo do Anglie, kam sebou přivezli i svou drogu, kterou používali jako prostředek sebeosvícení.

     V téže době se objevuje E na ostrově Ibiza, což bylo centum zábavy angličanů. Ti pak tuto drogu přivezli do Anglie.

     V roce 1993 doporučil holandský institut pro alkohol a drogy v Utrechtu, aby byl MDMA reklasifikován jako lehká droga. Holandský parlament doporučení ignoroval.

Dávkování
     Běžná dávka je 80-160mg perorálně. Působí po 30-45 minutách. Maximum účinků se objevuje po 1-1,5 hodině, trvá asi dvě hodiny, pak se postupně vytrácí. Primární efekt mizí po asi 4-6 hodinách. Sekundární efekty (zvláštní pocity) mohou trvat několik dní.

V době maxima lze účinek prodloužit požitím další dávky v množství 1/3 až 1/2 dávky původní. Větší množství pouze zdůrazní vedlejší efekty, ale zážitek neprodlouží.

Dá se i šňupat, kouřit, nebo aplikovat přímo do žíly, pak je působení rychlejší.

Účinky
     Stimulant. Navozuje pocity empatie (schopnost vcítit se do pocitů druhých). Otevřenost, vyrovnanost, zájem o druhé. Odstraňuje komunikační bariéry. Pocity míru, běžné každodenně vídané věci se stávají nádhernými a zajímavými. Uživatelé se cítí odpočatí, šťastní, uvolnění, srdeční k ostatním. Lidé se pod vlivem extáze volněji pohybují a vyjadřují, odprošťují se od bežné zdrženlivosti a zábran. Jsou otevření. Zintenzivňuje smyslové vnímání. Uživatelé se všeho dotýkají, všechno ochutnávají, čichají. Zlepšuje vnímání vlastního těla, což velmi zpříjemňuje pocity z tance. E je známa též jako droga objímání. Máte chuť všechny objímat, dotýkat se navzájem. Někteří psychiatři dnes používají MDMA ilegálně ve své praxi. Potlačuje bolest.

Účinky extáze zaznamenané psychiatry
Pozměněné vnímání času 90%
Zvýšená schopnost interakce či otevřenosti ke druhým 85%
Snížená podvědomá zdrženlivost 80%
Odstranění strachu 65%
Odstranění pocitu izolovanosti a odcizení od ostatních 60%
Změny ve vizuálním vnímání 55%
Zvýšené vnímání emocí 50%
Snížená agresivita 50%
Změny ve slovním vyjadřování 45%
Vyvolávání zapomenutých vzpomínek 40%
Snížení upjatosti 40%
Změny poznávacích schopností 40%

Druhotné účinky trvající do doby jednoho týdne Druhotné účinky trvající déle než týden
Kratší spánek 40% Zlepšení společenských či meziosobních vztahů 50%
Menší chuť k jídlu 30% Změny v náboženské nebo duchovní orientaci či zvycích 46%
Větší emotivní citlivost 25% Změny hodnot či životních priorit 45%
Snížená schopnost vykonávat duševní či fyzickou práci 20% Zlepšení pracovních aktivit 40%
Snížená chuť k vykonávání duševní či fyzické práce 20% Zvýšená schopnost interakce či otevřenosti ke druhým 35%
Zvýšená schopnost interakce či otevřenosti ke druhým 20% Snížená podvědomá zdrženlivost 30%
Snížená podvědomá zdrženlivost 20% Změny v ohraničenosti vlastního já 30%
    Snížená chuť k alkoholu 25%
    Menší strach 20%     Zvyšuje krevní tlak a puls (asi jako střední rozcvička) sucho v ústech, skřípání zubů, svírání čelistí, nevolnost, pocení ztráta chuti k jídlu, cukání svalů, nystagmus (cukání očí ze strany na stranu), křeče. To vše můžete, ale nemusíte pociťovat. Tlumí erekci, ženy jsou pohlavně vzrušivější než muži, ale ani ony nedosahují plného orgasmu. Díky zvýšené empatii je milování pod vlivem drogy údajně neobyčejně krásné i bez orgasmu. Je mnohem něžnější a méně dychtivé. Dle názoru jedné uživatelky droga probouzí v mužích ženské kvality. MDMA není afrodiziakum, ale zdůrazňuje citové aspekty sexu. Uživatelé MDMA mají nižší uroveň serotoninu v mozku, což by mělo vést k agresivnějšímu chování, ovšem opak je pravdou. Uživatelé E jsou méně agresivní, méně impulsivní, opatrnější a mají nižší sklony k podvědomému nepřátelství. V játrech se metabolizuje na MDA, což je také droga. V moči odchází 2/3 nezměněné MDMA plus 7% MDA. Chcete to někdo pít? Poločas životnosti MDMA v organismu je asi 6 hodin, tedy za 6 hodin se množství MDMA v těle sníží na polovinu, za dalších šest zase na půl, atd. Dosud neprokázán žádný vliv na plod v době těhotenství. Ale stejně... Výsledku průzkumu konaného v Sydney: 7% - Žádný příjemný prožitek 80% - Příjemný prožitek 13% - Neví

Nebezpečí
     Nebezpečí přehřátí! Vyřazuje z činnosti tepelnou regulaci organismu. Ztrácíte spojení s pocity tepla a chladu. Můžete se uvařit (úpal). Pozor na dostatečný příjem tekutin. Zvláštní opatrnost na tanečních party, kde se celé hodiny tancuje v horkém prostředí. Myslet na přestávky na ochlazení. Dosáhne-li teplota organismu 42 stupňů Celsia, začínají se v krvi tvořit drobné sraženiny, které se lepí na štěny tepen. Navíc klesá srážlivost krve. Díky tomu, že uvnitř těla vždy existuje řada drobných poranění. Můžete vnitřeně vykrvácet. Takové krvácení do mozku, taky má své nevýhody. Postiženého je nutné zchladit. Podávat studené nápoje. Nikoliv alkohol! Zatěžuje játra a ledviny. Zátěž jater může u disponovaných osob vyvolat žloutenku. Ztráta váhy je způsobena spíše zvýšeným pohybem a nechutí k jídlu, než drogou samotnou. U žen může narušit menstruační cyklus, opět možná souvislost se špatným stravováním. Dočasné narušení spánku.46 osob z nichž polovina bere MDMA. Uživatelé měli v průměru o 19 minut kratší spánek a o 23 minut méně synchronního spánku. O 37 minut méně druhé spánkové fáze. Po odeznění účinků bývají časté deprese a kocovina. Objevuje se paranoia. Kocovina je zvláště pravděpodobná při kombinaci s amfetaminem. Bývají uváděny infekce močových cest, které mohou být způsobeny MDA, který je často za Extázi vydáván. MDMA je neurotoxický (mění tkáně mozku), není známo na co mají tyto změny vliv Psychologickými testy nebylo zjištěno žádné dlouhodobé narušení psychických funkcí. Časté užívání pravděpodobně narušuje krátkodobou paměť. Může narušit schopnost koordinace. Neřídit! Při jednom z testů pokusné osoby zkoušeli násobení číslic. Schopnost násobení byla narušena díky zřejmé neschopnosti soustředit se. Kombinace s MAO inhibitory (některá antidepresiva) je smrtelná! U epileptiků může vyvolat záchvat. Nervózní lidé mohou mít velmi nepříjemné pociti ze ztráty zábran. Odhadnutá pravděpodobnost, že zemřete v souvislosti s MDMA je asi 1:3400000. To je srovnatelné s návštěvou pěti atrakcí v lunaparku. Dovolená na lyžích je pětkrát nebezpečnější. V Británii umírá ročně 50 krát více lidí na následky užití paracetamolu (lék, který je ve volném prodeji), než na MDMA. Zní to divně, ale nebezpečná je i šťáva z černého rybízu. Účínkuje podobně jako MAOI (inhibitory monoamino oxidázy). 5,5 gramů 5,5 krát koncentrované šťávy inhibuje 92% účinků MAO.

Vzhled
     Čistá MDMA je bílý krystalický prášek. Na ulicích je dostupný ve formě tablet. Tablety mohu být různě zabarvené (červené, modré, žluté...) často s vyraženým emblémem (čtvereček, písmeno e, buvolí hlava, delfín, jetelový lístek...). Má výraznou silnou, spíše nahořklou chuť.

Míchání
     MDMA lze míchat s marihuanou. Kombinace s LSD je známá jako XL, nebo candy-flip. Zdá se, že lze kombinovat s jakýmkoliv psychedelikem. Nekombinovat se sedativy (opiáty, alkohol), alkohol navíc zvyšuje dehydrataci. Nevhodná je i kombinace s dalšími stimulanty (kokain, amfetaminy). Kombinace s MAO inhibitory (některé psychické léky) je smrtelná! Při užívání XTC se doporučuje brát vytamíny.

Závislost
     Nevyvolává

Chemie
     3,4-methylen-dioxy-N-metyl-amfetamin MDMA je chemický příbuzný metamfetaminům Taje při 184 stupních celsia. MDMA je chemicky stálý, na vzduchu, světle, či teple se nerozkládá. Rozpouští se ve vodě i v alkoholu. Neabsorbuje vlhkost ze vzduchu.


Skladování
     Nerozkládá se na světle, vzduchu, či teple, lze ji tedy skladovat velmi dlouho.

Výroba
     Našel jsem výrobní postupy z těchto látek (anglické názvy): Safrol (3,4-methylenedioxyallylbenzene, 1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-propene) Isosafrol (3,4-methylenedioxypropenylbenzene, 1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-1-propene) Bromosafrol Piperonal (3,4-methylenedioxybenzaldehyde, heliotropin) MDA Olej extrahovaný z rostliny jménem Ocotea Cymabrum Olej z muškátového oříšku Safrol získaný z přírodních surovin je zahříváním s NaOH, nebo KOH přeměněn na isosafrol. Isosafrol je pak oxidován na MDP-2-P k tomu je potřeba odpařování ve vakuu. Dále existuje několik cest jak z MDP-2-P vyrobit MDMA. Různé metody jsou vhodné pro různé množství výsledného MDMA

Příbuzné látky (bývají často v tabletách spolu, nebo místo MDMA)
     MDA - 3,4-methylendioxyamfetamin, droga lásky, větší stimulační účinky, je více toxická. Působí dvakrát déle (8-12 hodin). Mezi MDA a MDMA není křížová tolerance. MDE, MDEA - 3,4-methylendioxyetylamfetamin, znám jako Eva, více intelktuální. Působí kratší dobu (4-6 hodin) MMDA - 3-methoxy-4,5-methylendioxyamfetamin, halucinace při zavřených očích.

  
  Úvahy o povaze Extáze a rady jak jí používat

     Pokud není podána ve vysokých dávkách, je Extáze nehalucinogenní látka. Může vyvolat stav hlubokého spříznění tím, že zpřístupní tu část centrálního nervového systému, díky které vyjadřujeme bezvýhradnou lásku, odpuštění a porozumění sobě samým. Když je tato část naší psychiky otevřená, jsou lidé schopní vyjadřovat a vnímat lásku, aniž by něco očekávali, a prožívat přijetí své role v lidském dramatu.

     Extáze velice často vyvolává nevyjádřené emoce. Jestliže má člověk v sobě nějaké nevyjádřené negativní emoce, vynoří se tyto pocity jako první. Jestliže zůstávají takové emoce (smutek, zlost, žárlivost atd.) nevyjádřené, vytvářejí stav napětí, který se po nějaké době projeví jako nemoc. Tyto emoce by měly být vyjádřeny. Odevzdejte se. Vnímejte je. Uvolněte své napětí. Když jsou všechny nevyjádřené negativní emoce uvolněny, přicházejí nevyjádřené pozitivní emoce.

     Extáze je na rozdíl od většiny introspektivních psychedelik extrospektivní a komunikační nástroj. Zdá se, že je dobré prožívat a sdílet stav, který přináší, s přáteli. Extáze zvýrazňuje dobré stránky lidí a událostí a má sklon neomezovat běžné lidské funkce. V porovnání s jinými psychedeliky je nesmírně mírná a jemná. Po zážitku je odkrytá informace na rozdíl od ostatních psychedelik snadněji oživena a uplatněna.

     Extáze poskytuje empirický důkaz, jakou sílu má bezvýhradné přijetí pro léčení lidského ducha a lidského těla. To je způsob, jakým byl lidský organismus stvořen, aby pracoval. Vnímejte to. Poznejte to. Učte se tomu. Je to velice jednoduché. Zapamatujte si to.

     Extáze má úzké pásmo účinného dávkování. Je-li jí příliš málo, nemá žádný vliv. Je-li jí hodně, stává se toxickou. Správné dávkování je proto velmi důležité a u každého se nepatrně liší. Typicky dobrou dávkou je spolknout 125 mg (1/8 gramu) na prázdný žaludek. Správný rozsah dávkování je 100-150 mg. Jestliže žaludek není prázdný, žádný účinek se nedostaví. Jestliže se požije vysoká dávka, nebo opakuje-li se zážitek příliš často, mohou se později dostavit bolesti hlavy, křeče a celková vyčerpanost. Doporučuje se počkat nejméně týden mezi jednotlivými sezeními. Devadesát procent zážitku proběhne během prvních šesti hodin. Zbylých deset procent je příjemným způsobem cítit celý další den. Vezměte si za cíl v průběhu vašeho zážitku pít hodně vody. Propláchnutí vašich tkání pomáhá tělu v léčení sama sebe.

Pro maximálně užitečné užití tohoto nástroje

 • Připravte sebe a prostředí, ve kterém bude sezení probíhat (set a setting).
 • Předem se postěte.
 • Naplánujte si naučit se co možná nejvíce.
 • Naplánujte si léčit své tělo.
 • Naplánujte si odpustit. Zejména si naplánujte odpustit sami sobě.
 • Během sezení meditujte.
 • Zkuste napravit co možná nejvíce.
 • Věřte si a odevzdejte se zážitku.

     Extáze přechodně přerušuje programy, které řídí a formují chování. Během tohoto zastavení je možné zvolit si změnu směřování a zamapovat si nový kurs pro budoucí navigaci.

     Je možné zdokonalit výkonnost vašeho centrálního nervového systému a mít většinu času takové zážitky aniž by se MDMA muselo brát.

Zkuste se rozvíjet - Oslavujte život - Vytvářejte mír

     Extáze je cenný nástroj, prosíme, nezneužívejte jí.

Instrukce pro první použití Extáze

     Extáze (MDMA) přináší zlepšení dotykových pocitů jak při dávání tak i při přijímání. Neodfoukne vaší mysl z vašeho těla, ani neoddělí vaše tělo od vaší mysli, ani neomezí funkčnost jednoho či druhého.

     Důležitá slova jsou vcítění, mírnost, něžnost, a radost ze života, těla a mysli.

  1. Buďte v příjemném prostředí (setting)

  2. Odpočinutí

  3. Ve vašem těle by nemělo být žádné jídlo, alkohol ani drogy.

  4. Měli byste mít vedle sebe někoho, kdo se o vás bude starat (manželka/manžel, milý/milá, přítel/přítelkyně).

  5. Spolkněte najednou vše, co jste si naplánovali vzít. Chcete-li, aby látka začala účinkovat rychleji, rozpusťte ji v necelém decilitru piva (hořkost piva pomáhá zastínit hořkou chuť MDMA) a celé to vypijte.

  6. Budete cítit, jak vaším tělem proudí jemné teplo a vaše mysl se stane velice příjemným způsobem bdělá. Neobjeví se nic, co by vás hnalo k nekontrolovatelnému neznámu.

  To je štěstí, bezpečí, klid, svoboda. Vaše tělo vnímá život, proudící vašimi žilami. Vaše mysl je čilá. Namísto nukleárních výbuchů poznáváte rozkvétající smyslnost. Každý pocit a vjem zlepšuje ty další. S velkým úsměvem si všímáte, jak se uvolňují napětí v mysli, těle a duši.

  7. Přibližně po hodině, až si zvyknete na tyto vjemy, se můžete chtít projít a radovat se ze svého okolí, nebo můžete zjistit, že jste dokonale spokojení jednoduše tam, kde jste.

  8. Následující den budete prožívat určitou malátnost. Upřednostňuje se pohlížet na tento stav jako na dokončování zážitku a doporučuje se strávit tuto dobu v přítomnosti svého společníka a hovořit o zkušenosti z předcházejícího dne.

     Nicméně ne každý má dostatek času a někdy tato malátnost vypadá spíše jako únava. Následující kombinace vitamínů, jež jsou dostupné v jakékoliv lékárně, rozptýlí únavu a téměř okamžitě vás osvěží. Vezměte si jí pouze ráno na prázdný žaludek.

  a. 500mg L-Fenylalaninu nebo L-Tyrosinu
  b. 50 až 100mg vitamínu B6
  c. vitamín C

     Extáze také vyčerpává hladiny přenášeče nervových vzruchů serotoninu. Následující kombinace látek vám pomůže rychle obnovit vaše hladiny serotoninu. Vezměte si jí před spaním, jednu až dvě noci po sezení s Extází.

  a. 1000 až 2000mg L-Tryptofanu
  b. 50 až 100mg vitamínu B6
  c. vitamín C
  d. 500mg Niacinu s prodlouženou účinností

Nyní něco ke kladům a záporům.

Pro:

 1. Neuvěřitelně silné, ale většinou nedefinovatelné zážitky.
 2. Zlepšení vašeho chování vzhledem ke společnosti. Tedy to, co po vás chtějí rodiče a lidská společnost vůbec. Mnohem lépe vám půjde komunikace a verbální chování. Pochopíte a budete mít víc rád(a) lidi okolo sebe. Opačně funguje nenávist. Dobře a dlouho komunikujete s lidmi, u nichž jste si mysleli, že je to nemožné.
 3. Celkově se vám zlepší náhled na svět jako takový. Dostane zase barvy a to k lepšímu.

Proti:

 1. Pokud nemáte v absolutním pořádku srdce, ledviny a játra, nikdy E nejezte! Tyhle orgány totiž dostávají pěkně na frak po celou dobu účinku a pokud jsou oslabeny třeba jen nemocí, s oblibou vysadí uprostřed Párty. Pak už jen kde je záchranka…
 2. Pokud se neproléváte vodou, můžete celkem efektivně zdechnout. Protože se jedná o stimulační drogu, necítíte problémy jako je třeba nedostatek tekutin, křeč ve svalu... Takže pokud už to někde sníte, koukejte dát pozor na to, ať u sebe máte flaštičku s tekutinami a hodinky. Je dobré, každou celou protancovanou hodinu zapít půl litrem něčeho jiného, než je alkohol.
 3. Jakmile odezní účinek, dostaví se opak. Tedy procitnutí do reality. Najednou vašim nohám dojde, že tancují už osm hodin v  kuse, a už na to prostě nemají. Taky se ozve žaludek, že v sobě má asi tři litry vody a vůbec se mu to nelíbí. Do toho máte v hlavě pocit, že vám povrch mozku někdo dokonale vydrhnul rejžákem – tedy absolutní prázdno. Během mnohahodinovém spánku vás asi potká pár velmi živých snů. Navíc díky velkému výdeji energie se vám bude zdát, že je všude strašná zima. Zalezete pod deku a krásně se zpotíte. Výsledek – ještě větší zima. Po probuzení zjistíte na váze, že jste někde nechali pár kilo. Druhý šok vás čeká, pokud ucítíte jídlo. To rozhodně nebude patřit k tomu, co chcete vidět dalších dnech.
 4. Díky onomu získání nových hodnot půjde ho háje celý váš život. Koníčky, záliby, způsob chování. Vše se změní a už nikdy nevrátí do původního stavu.
 5. Po několika dnech vás přestanou bolet svaly. V tu chvíli nastoupí naprosto neuvěřitelná nutnost, zahodit ten šedivý svět a jít zase pařit. Zase si to užít. Výsledkem je neustálý kolotoč, víkend co víkend. Dá se z toho odejít, pokud se vám podaří dva měsíce nikam nejít. Pak se totiž vše začne tvářit jinak a ejhle, ono to s tou Párty zase tak žhavé nebude.